Tolerancja laserowa

Informacje o produktach

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania produktów zgodnie z tolerancjami warsztatowymi według normy ISO 2768-1, zgodnie ze średnią klasą tolerancji. Chyba, że klient przed zawarciem umowy zastrzeże inaczej.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się w momencie zawarcia umowy / przyjęcia zamówienia do dostarczenia wyrobów bądź usług zgodnie z dokumentacja dostarczoną przez klienta.
  3. Atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności wydane zostaną, dostarczone kupującemu, jeżeli ten zaznaczy to przy składaniu zamówienia. Informacje zawarte w tych dokumentach nie są weryfikowane przez sprzedawcę.